AERDE HOF

AERDE HOF  voor afscheid en uitvaart

Uitvaartverzorging Van der Laan                 Venlo

 

Sinds 1964 ligt aan de entree van het kerkhof “de Blerickse Bergen” in een lommerrijke, idyllische omgeving de dienstwoning met haaks daarop de bedrijfsruimte van de begrafenisplaats. Daarop aansluitend twee verschillende hekwerkpoorten gevolgd door een strakke luchtige toren. Enerzijds bij de dienstwoning en anderzijds bij de toren vormen tuinmuren het begin van de afbakening van het hele kerkhofgebied. 

 

 

 

 

De uitbreiding en verbouwing van dienstwoning en bedrijfsruimte tot het groet- en afscheidscentrum AERDE HOF  is geïnspireerd op het handhaven van en voortborduren op de kwaliteiten die er al waren, landschappelijk en bouwkundig.

Voorop stond dat een “gebouw voor afscheid en uitvaart”, een introvert karakter moest krijgen met bij voorkeur natuurlijke materialen die gezond en veilig zijn en bijdragen aan een goed binnenklimaat; de zelf opgelegde Cradle to Cradle ambitie. Een gebouw dat door vormgeving, kleurgebruik, en tastbaarheid zorg draagt voor toegankelijkheid en herbergzaamheid. AERDE HOF moet je onmiddellijk op je gemak stellen.

Om dit te bereiken is de noodzakelijke uitbreiding niet als één grote entiteit toegevoegd, maar is de uitbreiding vorm gegeven als een zorgvuldig afgestemde collage van gebouwdelen met specifieke functies. De dienstwoning en de bedrijfsruimte zijn de originele gebouwdelen die zijn aangevuld tot een complex geheel: AERDE HOF. 

De uitstraling van de dienstwoning, wit geverfde baksteengevels met daarin opgenomen okerkleurige natuurstenen banden en de bedrijfsruimte met omkaderde betonnen beglaasde sierblokken blijft herkenbaar als onderdeel van het grote geheel.

Naast de dienstwoning is tuinmuur onderbroken ten behoeve van de hoofdentree van AERDE HOF met uitnodigende luifel voor aankomst vanaf het parkeerterrein en vanaf de straat. Samen met de bedrijfsruimte grenzen hoofdentree en dienstwoning aan het parkeerterrein waarin een markante boompartij gehandhaafd blijft.  

Vanuit de hoofdentree is direct doorgang naar de ontvangstruimte en naar de belevingsgang met garderobe en daarbij toiletruimtes die gelegen zijn in de oorspronkelijke dienstwoning.

                                                                                         

In debelevingsgang wordt de aansluiting op toiletten onderbroken door een elegant eikenhouten wandmeubel met daarin ondergebracht de garderobe, opbergruimte en condoleance faciliteiten.                                                                                                                                                       De belevingsgang,  is het verbindingsstuk dat de oorspronkelijke bebouwing scheidt van de specifiek vormgegeven bouwdelen met ontvangstruimte en aula.

 

De hoofdentree, de ontvangstruimte en de keuken vormen uiterlijk een geheel, met een duurzame en ecologische gevelafwerking van zwarthout Marugame; waaraan speciaal behandelde  en gefixeerde accoya ten grondslag ligt.             

 In deze glimmend zwarte buitengevel zijn lichtbruin gebeitste accoyahouten ramen, deuren en kozijnen geplaatst.                                                                               Raamkozijnen die op een elegante en heldere wijze de binnenwereld betrekken bij het groene buitengebied. Het dak met zinken randen, dat eerst de schuinte van het bestaande dak overneemt en dan vervolgens afbuigt naar de tuin met terras, sluit ritmisch aan op het bestaande. 

 

De ontvangstruimte is een warm en hartelijk welkom voor de gasten, met een kop koffie kan een mooie plek uitgezocht worden. Hier kunnen 60 personen een zitplaats hebben voor bijvoorbeeld het bijwonen van een dienst of koffietafel.

Een en ander gefaciliteerd vanuit de aangrenzend keuken met buffet. Omdat de ontvangstruimte sterk op het buiten is georiënteerd, ligt het voor de hand om met mooi weer het grote terras bij de bijeenkomst te betrekken.

 

 

 

De aangrenzende aula is toegankelijk vanuit de belevingsgang en vanuit de ontvangstruimte. De aula, die met haar gecementeerde geknikte gevel naar buiten treedt bij de ontvangstruimte, loopt door tot aan het verbindingsstuk met daarin de belevingsgang achter de dienstwoning.

Bij de aula is de intimiteit van de ruimte leidend. Hoog opgaande witte wanden onderbroken door gekleurde rechthoekige vensters en enkele hooggeplaatste veelhoekige ramen met transparant glas. De wanden van de aula maken als het ware een omtrekkende beweging rondom de 150 zitplaatsen. Binnen is de overgang van de witte wanden naar de witte dakvlakken een vloeiend spel met als hoogtepunt de verticale onderbreking van dak en wand, een samenspel van dakkapel en uitzichtraam. Door de vormgeving van de plattegrond zijn meerdere opstellingen van zitplaatsen mogelijk.

 

 

 

Bij grote diensten kan de ontvangstruimte bij de aula betrokken worden, de capaciteit wordt dan 210 zitplaatsen. Een 7 meter brede houten paneelwand kan in de ontvangstruimte opgeborgen worden, de inrichting van de ontvangstruimte wordt dan voortgezet in de aula, iedereen wordt bij de dienst betrokken.

 

Door in de robuuste buitenwand van de aula kleine rechthoekige gekleurde ramen te combineren met hooggeplaatste grote snippervormige  ramen, wordt het introverte karakter voldoende afgeschermd. De natuurlijke vorm van de gevel straalt rust uit en sluit mooi aan bij het parkachtig groen.                                                                                                                                         De verticale onderbreking met  raam en doorgaande dakkapel werkt als een baken van herkenning van is van verre waarneembaar. 

 

 

Direct tegenover de aula ligt aan de belevingsgang de afscheidsruimte. De afscheidsruimte is samen met de verzorgingsruimte, koelruimte, de technische ruimte, de aankomstruimte en de reproruimte ondergebracht in een uitbreiding aan de oorspronkelijke zijvleugel. Een bakstenen wand die, uitgevoerd zonder voegen in het zogenaamde clickbrick systeem, de uitstraling heeft van brons-okerkleurige natuursteen façade.

De  afscheidsruimte is ook bereikbaar vanuit de corridor die tegenover de aula begint en helemaal  doorloopt in de zijvleugel, de oorspronkelijke bedrijfsruimte. Bij de afscheidsruimte is in de corridor een zitje met buffet, daarna wordt de corridor voortgezet langs de wand met beglaasde betonnen sierblokken.  Hier bevinden zich twee 24 uurskamers, dag-en-nacht via de corridor van buiten af toegankelijk en met eigen toiletvoorziening, waar ongestoord de mogelijkheid is voor het eigen afscheid .

De authentieke zijvleugel met zowel omkaderde betonnen beglaasde sierblokken en als omkaderde raamkozijnen en deurkozijnen blijven zoals ze zijn. De nieuwe zwarte aluminium puien voor de 24 uurskamers zijn ook omkaderd en ten behoeve van de privacy voorzien van een gekleurd glas-kunstwerk.

Aan het einde van de corridor bevindt zich de familiekamer  met een eigen entree. De familiekamer kan zowel dienstruimte voor  een klein gezelschap zijn, als familieruimte met of zonder de opgebaarde overledene.

Een andere mogelijkheid is om deze ruimte met het aansluitend terras open te stellen als rustplek waar wandelaars of bezoekers van de begraafplaats, zowel in de zomers als in de winter, terecht kunnen voor een versnapering.