Bergstraat Venlo

Q4  BLOK BERGSTRAAT  VENLO                                                          architect ir.Geert Mevissen
Stadsvernieuwing  Blok Bergstraat in plan Q4  te Venlo
opdrachtgever  Woonwenz Venlo

Het stedenbouwkundig ontwerp van Blok Bergstraat is ontwikkeld in samenwerking met het architectenbureau Satijn+ . Uitgangspunten waren de wensen en eisen van de opdrachtgever en het  Wijkontwikkelingsplan + voor Q4 van de gemeente Venlo.

Project gereed in gereed 2018, d.w.z. de laatste 4 woningen, de overige bebouwing gereed in 2009

Stadsvernieuwing             Q4 BLOK BERGSTRAAT   VENLO                                      luchtfoto Google Earth

In totaal worden zijn er in Blok Bergstraat 19 grondgebonden woningen en 13 appartementen gebouwd. Op de hoek Bolwaterstraat-Lichtenberg 4 appartementen en op de hoek Helschriksel-Kwietheuvel  twee blokken met in totaal 9 appartementen. Op de begane grond van ieder appartementengebouw zijn commerciële voorzieningen, zoals winkeltjes of galeries, mogelijk. De grondgebonden woningen liggen aan de Lichtenberg (6) en de Bergstraat (13).

Er zijn  bijzondere gevelbeelden ontstaan, die suggereren dat er meer (kleine) woningen liggen dan er daadwerkelijk zijn. Achter de verschillende geveltjes liggen namelijk ruime, eigentijdse woningen. Verder hebben de woningen unieke eigenschappen, zoals een hoog plafond op de begane grond van circa 3,5 meter. Ook hebben enkele panden een ruimte die ingericht kan worden als werkplaats of atelier. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om wonen en werken te combineren, gedacht wordt vooral aan creatieve en culturele ambachten, passend bij het nieuwe Q4.

Respect voor de historische beleving, die bepaald wordt door maat en schaal, variatie en differentiatie, kleur en daglicht, rust en bedrijvigheid.

 

Het resultaat is een plan met grote diversiteit aan gevels en kleurgebruik, en met een eigentijdse uitstraling die refereert aan de belevingskwaliteiten van de 19e eeuw.                                                                                    

 

 

Onderaan bij de maquette de Bolwaterstraat, links de Kwietheuvel, midden de Bergstraat, rechts de Lichtenberg. Bovenaan parallel aan de Bolwaterstraat het Helschriksel.                                       

Bij de aansluiting van de Bergstraat op de Bolwaterstraat zijn de hoekomgangen gehandhaafd.

 

 

De Bergstraat, met de 4 woningen (samen met Kern architecten) gereed 2018, loopt ca. 2 meter omhoog van de Bolwaterstraat naar de poort in de bestaande bebouwing aan het Helschriksel.

 

 

De nieuwe hoekomgang Bolwaterstraat-Lichtenberg met een appartementen blokje op de hoek  met daarna omhooglopende woningbouw. Ter plaatse van de balkons is de toegang naar de parkeergarage ten behoeve van bewoners die in dit stadsblok wonen.

 

 

De stadswoningen hebben begane grond een extra multifunctionele ruimte aan de straat en een loggia aan de binnenplaats. Vanaf de Maaskade leidt de trap rechtstreeks naar het Helschriksel. 

Entree van het Helschriksel, de straat loopt door tot aan een van de slagaders van de binnenstad de Lomstraat. Rechts het gehandhaafde deel van de vroegere Sint Jacobskerk, thans ruimte voor muziek, exposities en dergelijke. Links de hoekomgang van de stadswoningen wordt met een muur voortgezet naar de lagere bebouwing aan de Bergstraat.

 

 

 

De donkere bebouwing aan het Helschriksel stopt als hoekwoning aan de Bergstraat. 

 

 

Links en rechts de hoekwoningen Bergstraat-Helschriksel , de kleinschaligheid en de variatie in kleur en afwerking van de woningen aan de autovrije Bergstraat, bepalen de stedelijke sfeer.

 

 

De Bergstraat blijft licht en aangenaam door de bezonning die de geringe hoogte mogelijk maakt.

De zorg voor het gedetailleerde onderscheid tussen de woningen, refereert aan de historische kwaliteit.

 

 

Helschriksel richting Kwietheuvel, met hoekwoning Bergstraat en aansluitend appartementenblok.

De ritmiek ( 5.00 m) van de geveltjes aan de Bergstraat strookt niet met de bredere woningen (7.50 m). De woningen hebben een hoog plafond op de begane grond van circa 3,5 meter.                         Enkele panden hebben een ruimte aan de straat, die behalve voor wonen ook ingericht kan worden als werkplaats of atelier. Sociale woningbouw met extra kwaliteit voor de binnenstad.

 

 

Het pleintje met appartementenblokken op de hoek Helschriksel-Kwietheuvel.                                              Op de begane grond  ruimtes voor commerciële doeleinden en in de binnenhoek  is de centrale toegang voor de appartementen (vrije sector verhuur).

 

 

In potentie een gebied met binnenstedelijke invulling en uitstraling dat kan uitgroeien tot DE ontmoetingsplek voor bewoners, bezoekers en passanten binnen het BLOK BERGSTRAAT.

 

 

Het nu nog vrije uitzicht op de lange gevel aan de Kwietheuvel zal zodra de hoekbebouwing binnen het hekwerk voltooid is, vervangen worden door de schim van een blik op het intieme pleintje aan het Helschriksel.

 

De speciale gaaswerken, met toegangspoorten naar het binnenterrein,  zijn ontworpen en geleverd door de kunstenaars Joep en Jeroen Verhoeven van DE MAKERS VAN .

 

 

 

De aansluiting van het BLOK BERGSTRAAT op hoekbebouwing aan de Bolwaterstraat, zorgt voor een  directe relatie met, en oriëntatie op het pleintje aan het Helschriksel.